ColorProof


Prøvetryk er nemmere end nogensinde med den komplette løsning som opfylder de strengeste kvalietetkrav
GMG ColorProof 05 er en komplet revision af GMG's utroligt succesfulde og prisvindende prøvetrykssoftware GMG ColorProof 04, som er berømmet for at levere bedst mulig kvalitet og farveægthed ved fremstilling af prøvetryk til enhver applikation. Drevet af denne succes, er GMG ColorProof 05 blevet udviklet til at fortsætte succeen og gøre det nemmest muligt for brugeren at opnå perfekte resultater - hver gang.


Funktion og fordele - overblik
Alle vigtige funktioner er arrangeret i logisk opdelte og let genkendelige grupper. 75% af typiske arbejdsgange kan nu håndteres allerede ved udvælgelsen af filer der skal laves prøvetryk af. Ethvert job vises i brugerfladen, og kan håndteres direkte herfra.


Komplet kvalitetskontrol takket være "Proof Standard" og "Calibration Sets"
De fordefinerede GMG Proof Standarder og Calibration Sets forøger produktionssikkerheden og sikrer besparelser af udgifter. Brugeren skal nu blot vælge en proof standard. Resten håndteres automatisk af GMG ColorProof 05. En Proof Standard definerer alle nødvendige parametre for at få korrekte, og farveægte prøvetryk:

  • trykstandard der skal simuleres (ISO, SWOP, husstandard, etc.)
  • tilhørende GMG farvesimulationsprofil (MX4)
  • medie til prøvetryket
  • printeren der skal printes på
  • calibration set (kalibreringsfiler 

Calibration Set indeholder bland andet GMG kalibreringsfiler (MX3) for forskellige måleinstrumenter, nødvendige printer indstillinger, kvalitetskriterier og tolerancer for printer kalibrering - heriblandt om kalibreringen er for gammel til at kunne fungere optimalt.

Softwaren udvælger automatisk den profil og kalibrering der skal bruges til en bestemt printer til det papir der nu engang er i printeren. Hvis parametrene ikke den faktiske indstiling, bliver jobbet automatisk stoppet til manuel kontrol. Derved mindskes mulige fejlkilder så som forkerte printerindstillinger, kalibreringsfiler eller farveprofiler.


Filtrering for automatiseret produktion

Filter regler gør det muligt at tildele forskellige workflows med forskellige krav specifikationer, til en enkelt Hotfolder. Brugeren kan herefter lægge alting i en enkelt mappe - GMG ColorProof 05 håndterer herefter prøvetrykket, til den rigtige standard fuldautomatisk.


Andre nye features i GMG ColorProof 05

Remote Proofing - Softproofing - Load Balancing - Optimeret dotproof - Integreret Webclient

NB: Den nye bugerflade og de ergonomiske forbedringer i GMG ColorPRoof 05 er tilsvarende implementeret i GMG DotProof og GMG FlexoProof