FlexoProof

Raster, Papirstruktur og mispasning
Flexoproof er endnu en videreudbygning på ColorProof og Dotproof specielt fremstillet til prøvetryk for Flexobranchen. Med Flexoproof kan man ikke alene fremstille rasterpunkt simulering, men kan også underlægge forskellige papirstrukturer (f.eks. bølgepap eller papirfibre) baseret på et foto eller en scanning af strukturen. Desuden kan man simulere mispasning af enkelte eller flere farver i brugerdefinerede afstande og retninger. 

Op til 64 farver
Spotcolor biblioteket understøtter alle kendte spotcolor systemer, f.eks HKS eller Pantone, som bliver leveret med systemet. Det er muligt at opmåle fuldtone farver og Tints med f.eks 10% interval, og desuden pålægge gradationskurver.

Ved hjælp af en speciel algoritme kan dissuserings farver udregnes og reproduceres korrekt i forskellige opasiteter. Det er specielt vigtigt ved Duo tone, tri-tone eller quad tone eller ved processer så som Hexachrome. Med Flexoproof kan trykrækkefølge og opasitet defineres præcist. Hvid undertryk kan defineres som en specifik farve.

Nem integrering med workflow
Flexoproof kan integreres med næsten alle flexografiske workflow systemer. I workflow systemer som Nexus (TM) og EskoGraphics® er systemernes filformater fuldt understøttet. Det garanterer fuldt udbytte af ROOM (Rip Once Output Many). Med FlexoProof kan selv grove flexo rastremønstre gengives korrekt på prøvetryk.