Standardisering

Standardisering

Hvad er standardisering
Standardisering handler om at optimere kvaliteten på tryk ved at sikre at udveksling af data fra leverandør foregår så der ikke opstår misforståelser som resulterer i dårlige farver på tryk, ligesom man ved at standardisere en PDF til f.esk PDF-x1 sikrer sig imod andre problemer.

ISO 12647-2 (Tryk og Prøvetryk)

ISO 12647-2 standarden
ISO standarden 12647-2 er en standard som omhandler “Proces kontrol for produktion af halv-tone farveseparationer, prøvetryk og produktions tryk - Offset litografiske processer”. Standarden bliver vedtaget af en ISO TC130 kommite med deltagende medlemmer fra 15 lande og observatører fra 22 andre lande. …

ISO 12647-7 (Proof Tolerancer)

ISO 12647-7 standarden
I April 2007 udgav ISO en ny standard som omhandler hvilke tolerancer et korrekt fremstillet prøvetryk skal overholde for at det er et korrekt prøvetryk.
Denne standard er til stor del bygget på det fra FOGRA anbefalede værdier som har været benyttet som tolerancer for fremstilling af prøvetryk. …

Monitorer

Den billigste kontrol
I den grafiske branche er tid og penge det vigtigste parameter overhovedet. Jo senere i produktionen der skal laves korrektioner jo dyrere og mere tidskrævende bliver det. Det hurtigste og billigste sted at lave korrektioner er på en monitor, før der bliver lavet prøvetryk og før der bliver lavet tryk. …

Prøvetryk

Certificeret prøvetryk
Et certificeret prøvetryk er en måde hvorpå man selv kan checke at et prøvetryk er en korrekt simulering af en defineret standard. Med et certificeret prøvetryk er man sikker på at man har simuleret den rigtige trykstandard, at printeren virker optimalt, at printeren er korrekt kalibreret og man kan printer hhv. en label eller en fuld rapport som detaljerer præcist hvor godt et givent prøvetryk er og sætte på selve prøvetrykket. …

Tryk

Kontrol af tryk
Uanset om man benytter en ISO standard eller noegt andet er der nogle forskellige parametre som skal være omtrent uændret fra dag til dag for at fremstille en konsistent kvalitet fra korrekt fremstillet data. Det drejer sig om den farve man opnår for primære og sekundære farver når man trykker med en given densitet. …