Tryk

Kontrol af tryk
Uanset om man benytter en ISO standard eller noegt andet er der nogle forskellige parametre som skal være omtrent uændret fra dag til dag for at fremstille en konsistent kvalitet fra korrekt fremstillet data. Det drejer sig om den farve man opnår for primære og sekundære farver når man trykker med en given densitet. Det er den bestemmene faktor for hvor stort et farverum en trykmaskine har. Desuden er det vigtigt at punktbredning er konstant og ligger på et optimalt niveau som sikrer den bedst mulige trykkontrast. Punktbredning definerer lysheden og farvebalancen i kvart-, mellem- og trekvart-toner. Det er ligeledes essentielt at gråbalancen er korrekt så bestemte kombinationer af CMY fra en farveseparation giver samme lyshed og farvenuance som sort i en tilsvarende procent.

RapidCheck
Softwaren RapidCheck kan måle alle disse parametre ved at måle en enkelt strip med et Eye-One Pro spectrophotometer - det tager under 10 sekunder. Herefter genereres en rapport som i detaljer viser om alle faktorer omkring trykningen er indenfor de definerede parametre af f.eks en ISO standard eller en hus-standard. Man kan i detaljer og i nemt overskuelig form se alle parametre:. Farverummets størrelse sammenlignet med en standard, punktbredning for de enkelte kanaler (og tolerance grænserne), Gråbalance, trapping værdier (hvor god vedhæftning den brugte farve har ovenpå farve fremfor på papir) og se i hvilken retning eventuelle tendenser peger. Softwaren kan benyttes som en Pass/Fail for færdigt tryk for at definere om trykket er fremstillet korrekt. Alle rapporter kan naturligvis printes ud eller gemmes som PDF dokumenter for udveksling mellem brugere. Dette værktøj er essentielt for alle reklamebureauer eller tryksagsindkøbere som vil kontrollere kvaliteten af det tryk de har fået lavet, samt for intern kvalitetskontrol på trykkerier.


Print Control Pro
Softwaren PrintControl Pro er en software som man kan benytte til at indkøre trykmaskiner og CTP systemer efter ISO standarden, efter tryk kontrast, eller efter sin egen standard. Programmet er logisk opbygget til at komme igennem alle parametre nødvendige for at et trykkeri kan trykke efter F.eks. ISO 12647-2 og dokumentere alle parametre i processen.

Processen kort fortalt: Først måler man sit papirtype op og finder den standard man vil justere trykmaskinen ind efter. Herefter trykker men en bunke forskellige densiteter for C,M,Y,K for at finde den densitet (i våd tilstand) som giver den korrekt Lab farve i tør tilstand - samtidig findes de densitets tolerancer som ligger indenfor ISO standarden. Herefter trykkes en punktbredningstest, som måles op vha. programmet. Programmet udregner derefter korrigerede og udjævnede CTP kurver som kan eksporteres direkte ind i et CTP system. Et nyt sæt plader fremstilles med de nye CTP kurver og et nyt test tryk fremstilles. I mange tilfælde er dette tryk indenfor tolerancerne. Dog kan programmet bygge et nyt sæt CTP kurver ovenpå de forrige for at finjustere resultatet. Til slut kan en rapport udskrives som dokumenterer alle forhold i standarden, og selve standarden kan exporteres til fremtidig brug eller til RapidCheck.
Dette værktøj er det perfekte værktøj for alle trykkerier som trykker efter ISO standarden eller som gerne vil implementere det, og for konsulenter som implementere ISO hos trykkerier.
Fordi en trykmaskine har så mange variabler, er dette ikke noget man gør en gang for alle, men en kontinuerlig proces som skal gentages når et af parametrene overskrider de definerede ISO tolerancer. Selvsagt er det ikke altid nødvendigt at gennemkøre hele processen hvis f.eks punktbredningen ændrer sig, densiteterne vil typisk være de samme som før.

Konsulentbistand
Thomas Holm fra Pixl er som den eneste i Danmark akkrediteret som Ugra Certified Expert / Consultant og er dermed enestående kvalificeret til at implementere ikke blot ISO 12647 og de andre standarder som vedrører PSO (Process Standard Offset). Thomas kan desuden foretage de praktiske tests i forbindelse med UGRA certificering af en Virksomhed efter PSO standarden. 
Kontakt Thomas Holm th@pixl.dk omkring dette.