Tilbage til forsiden

Monitoren - den billigste kvalitets kontrol
Download Ugra report fra Quato IntelliProof 213
Den billigste kontrol
I den grafiske branche er tid og penge det vigtigste parameter overhovedet. Jo senere i produktionen der skal laves korrektioner jo dyrere og mere tidskrævende bliver det. Det hurtigste og billigste sted at lave korrektioner er på en monitor, før der bliver lavet prøvetryk og før der bliver lavet tryk. Det er selvfølgelig en absolut forudsætning, at det man ser på skærmen, er en korrekt repræsentation af det som bliver trykt.

Der er 6 parametre som er vigtige for at sikre at en monitor viser dokumenter korrekt.
1. Monitoren har et hvidpunkt som er visuelt ens med den farvetemperatur der bliver benyttet i en lyskasse, når man vurderer print/tryk. Dvs. 5500-5800 Kelvin.
2. Monitoren er jævn og ens i farvegengivelse over hele fladen.
3. Monitoren og kalibreringssoftwaren kan gengive en gråbalance korrekt.
4. Monitoren og kalibrerings softwaren kan, indenfor rimelige tolerancer, gengive det farverum der simuleres (f.eks ISOcoated).
5. Monitor profilen’s softoproof kvalitet (evne til at gengive CMYK farver korrekt på en RGB skærm) er indenfor rimelige tolerancer.
6. De programmer der benyttes skal være korrekt indstillet.

UGRA DACT
UGRA har i samarbejde med Fogra fremstillet et værktøj, UGRA Display Analysis and Certification Tool, som kan kontrollere de 5 første parametre helt automatisk og give en Pass/Fail besked som fortæller om skærmen er brugbar til at simulere forskellige typer tryk, eller ej. Værktøjet er meget simpelt at bruge og kræver bare at man har en monitor kalibrator f.eks en Eye-One, og programmet selv. Man har desuden mulighed for at fremstille en rapport så man overfor andre kan påvise at ens system er velfungerende eller til at følge udviklingen i skærmen, eller simpelthen til at teste forskellige kombinationer af monitorer og kalibrerings systemer.

Monitorer generelt
Man kan dele de forskellige monitorer på markedet op i 4 kategorier (sorteret efter kvalitet).
1. Ultra Wide Gamut monitorer til Grafisk brug med et medfødt hvidpunkt på ca. 5500 Kelvin, med indbygget 10-14bit grafik kort Disse kan som regel vise et farverum på størrelse med Adobe RGB og, mere vigtigt, simulere næsten et hvert type tryk (inkl. multicolor/Hi-Fi color/Hexachrome). Med den rette software kan disse displays altid godkendes af UGRA DACT software.
2. Wide Gamut monitorer til Grafisk brug med et medfødt hvidpunkt på ca. 5000-5500 Kelvin, med indbygget 10-14 bit grafik kort. Disse kan som regel reproducere et farverum på størrelse med ISO coated indenfor rimelige tolerancer (dog kan 100% CMY og 100% RGB sjældent simuleres præcist. Med den rette software kan disse displays altid godkendes af UGRA DACT software.
3. Wide Gamut monitorer til Grafisk brug med et medfødt hvidpunkt på ca. 5500 Kelvin. Disse kan som regel reproducere et farverum på størrelse med ISO coated indenfor rimelige tolerancer (dog kan 100% CMY og 100% RGB sjældent simuleres præcist. Med den rette software kan disse displays som regel godkendes af UGRA DACT software.
4 Monitorer til generelt brug med et medfødt hvidpunkt over 6000 Kelvin. Disse kan kun sjældent godkendes af UGRA DACT software, da de enten ikke er jævne over hele skærmen eller fordi de på grund af det for kolde hvidpunkt skal justeres for meget for at opnå korrekte farver.

Quato monitorer
Pixl er Dansk distributør af Quato monitorer og kan derfor tilbyde en række monitorer til i forskellige størrelser i kategori 1,2 og 3 ovenfor, til meget fordelagtige priser. Quato’s monitorer bliver leveret med iColor Kalibrerings software som er specielt udviklet til kalibrering af Quato monitorer og, hvis det ønskes, et Quato (X-Rite DTP94) colorimeter. Desuden indeholder iColor softwaren en kopi af UGRA DACT som, integreret i programmet, kan certificere kvaliteten af en kalibreret monitor direkte i forlængelse af kalibreringen. Softwaren indeholder desuden mulighed for SWOP certificering både med Remote Director samt Adobe Photoshop.